Skip to main content
Book chapter, 2011

Populationsreglering hos öring i strömmande vatten

Leonardsson Kjell, Näslund I

Published in

Book title: Ekologi för fiskevård
ISBN: 978-91-86786-41-0
Publisher: Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Näslund, Ingemar

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/36791