Skip to main content
Book chapter, 2011

Vad säger fångsten om mängden fisk?

Byström P, Leonardsson Kjell

Published in

Book title: Ekologi för fiskevård
ISBN: 978-91-86786-41-0
Publisher: Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna