Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2011

Catch and release - effekter på fiskar och fiskbestånd

Näslund I, Fränstam T, Leonardsson Kjell

Published in

Title: Ekologi för fiskevård
ISBN: 978-91-86786-41-0
Publisher: Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna