Skip to main content
Book chapter, 2011

Catch and release - effekter på fiskar och fiskbestånd

Näslund I, Fränstam T, Leonardsson Kjell

Published in

Book title: Ekologi för fiskevård
ISBN: 978-91-86786-41-0
Publisher: Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna

Authors' information

Näslund, Ingemar
Fränstam, Tobias
Sportfiskarna
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/36796