Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2011

Kväveintensitet i långliggande vall med rörsvingelhybrid

Frankow-Lindberg, Bodil

Published in

Försöksrapport 2010 för Mellansvenska försökssamarbetet och Svensk Raps
2011,
ISBN: 91-88668-70-3
Publisher: Hushållningssällskapens Multimedia

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/36798