Skip to main content
Conference abstract, 2004

Vomnedbrytning av fiber i helsäd - inverkan av gröda, skördetidpunkt och metodik

Bååth Jacobsson Susanne, Nadeau Elisabet

Published in


Publisher: Stiftelsen Lantbruksforskning

Conference


Jordbrukskonferensen 2004