Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Konferensabstrakt, 2004

Vomnedbrytning av fiber i helsäd - inverkan av gröda, skördetidpunkt och metodik

Bååth Jacobsson Susanne, Nadeau Elisabet

Publicerad i


Utgivare: Stiftelsen Lantbruksforskning

Konferens


Jordbrukskonferensen 2004