Skip to main content
Report, 2011

Nationell metod för beräkning av koldioxidutsläpp från träprodukter

Wikberg, Per-Erik

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2011, number: 346
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

Associated SLU-program

Climate

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/36866