Skip to main content
Report, 2011

Fågelfaunan i kraftledningsgator – effekt av skötsel och omgivande landskap

Berg, Åke; Svensson, Roger

Published in

CBM:s skriftserie
2011, number: 57
ISBN: 978-91-89232-69-3
Publisher: Centrum för Biologisk Mångfald

  SLU Authors

  • Berg, Åke

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Svensson, Roger

    • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/36911