Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2004

Kartering av svenska fjällen med hjälp av Landsat Satellitdata och NILS-fältdata

Reese Heather, Egberth Mikael, Nilsson Mats

Abstract

Ett projekt för att kartera fjällvegetationen med hjälp av satellitdata och fältdata från "Nationell inventering av landskapet i Sverige" (NILS) har beställts av Naturvårdsverket och MISTRAs RESE-Miljömål. Projektets mål är att se om fjällvegetation kan karteras med hjälp av det nya NILS-fältdata. Tre satellitbilder (från satelliten Landsat) som täcker en stor del av fjällområdet har använts. Upplösningen i bilderna är 25x25m för de så kallad ”pixlarna” som innehåller information från de synliga och infraröda våglängderna. Fältdata kommer från NILS som är utformat som ett landsomfattande stickprov bestående av 600 stycken rutor av 5x5 km. Rutorna inventeras med fem års omdrev och första inventeringsåret var 2003. Inventering av rutans centrala del på 1x1km sker genom fältmätning och flygbildstolkning. Informationen om vegetationstyp är användbart i tolkningen och ”klassificeringen” av satellitbilden. Genom denna tolkning av satellitdata (s k ”klassning”) skapar vi en rasterkarta över området. Resultatet är en heltäckande karta över fjällen, med vegetationstyper liknande de i vegetationskartan (Liberkartor, 1981). Fördelen över vegetationskarta är att den satellitbaserade kartan är mer detaljerad och aktuell. Satellitbilderna är samtliga daterade den 25:e juli 2000. Med nya satellitbilder skulle det vara möjligt att se förändringar inom fjällen genom förändringsanalyser

Published in


Publisher: FjällMistra

Conference

Fjällen i Fokus