Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book, 2004

Ogräsreglering på åkermark

Lundkvist, Anneli; Fogelfors, Håkan

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi och växtproduktionslära, Uppsala
2004,
Publisher: Institutionen för ekologi och växtproduktionslära, SLU