Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2004

Blindharvning effektiv mot korsblomstriga ogräs

Lundkvist Anneli, Fogelfors Håkan

Published in


Publisher: SLU, SLF, Jordbruksverket

Conference

Jordbrukskonferensen 2004