Skip to main content
Report, 2011

Fiskförluster i kylvattenintagen till Ringhalsverket: kompletterande undersökningar 2006-2010

Andersson, Jan; Massimiliano, Cardinale; Fagerholm, Björn; Petersson, Erik; Hjelm, Joakim

Abstract

Överlevnaden hos ålyngel och vuxen ål vid användning av havsvatten för kylning beräknades genom försök till 10 resp 15%. Dödligheten hos vuxen ål inträffade nästan uteslutande initialt vid mekanisk hantering i själva reningsprocessen. Dödlighet hos yngel av sill och torsk vid kraftverkets kylvattenhantering bedömdes vara liten i relation till storleken av berörda bestånd

Keywords

Kärnkraft; miljöövervakning; fisk; kylvatten

Published in


Publisher: Fiskeriverket, Kustlaboratoriet

  SLU Authors

  • Andersson, Jan

   • Swedish Board of Fisheries
     • Fagerholm, Björn

      • Swedish Board of Fisheries

     UKÄ Subject classification

     Fish and Aquacultural Science
     Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

     Permanent link to this page (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/37061