Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2011

Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk : Årsrapport för 2010

Jansson, Maria; Sundqvist, Frida

Abstract

Effekter av driften vid Kärnkraftverket i Ringhals vid Kattegatt övervakas genom provfiske i påverkat kustavsnitt och referensområde och genom övervakning av förekomsten av småfisk och fiskyngel i det havsvatten som används för kylning av processen. Denna rapport beskriver översiktligt resultatet av övervakningen under 2010

Keywords

Kärnkraft; miljöövervakning; fisk; ål; fisklarver; glasål

Published in

Publisher: Fiskeriverket, Kustlaboratoriet