Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2011Open access

Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2010 : Nationell sammanställning av länsstyrelsens inventeringar

Svensson Linn, Danell Anna

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2011, number: 2011:6ISBN: 978-91-86331-33-7
Publisher: Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Associated SLU-program

   Wildlife Damage Centre

   UKÄ Subject classification

   Ecology

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/37070