Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2011Open access

Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2010/2011 : slutlig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat av inventeringar av lodjur

Danell Anna, Svensson Linn

Keywords

inventering; lodjur

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2011, number: 2011:11ISBN: 978-91-86331-38-2
Publisher: Viltskadecenter, Sveriges Lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Associated SLU-program

   Wildlife Damage Centre

   UKÄ Subject classification

   Ecology

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/37071