Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2011

Kustfiskeövervakning i Västerhavet, 2010: Älgöfjorden 2002-2010

Jansson, Maria; Sundqvist, Frida

Keywords

Kustfisk; resultatblad; ; Västerhavet; Älgöfjoden; fiskbestånd; provfiske; övervakning

Published in


Publisher: Fiskeriverket, Kustlaboratoriet