Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2011

Fiskfångster och utsättning av fisk

Ragnarsson, Stabo Henrik; Sandström, Alfred; Wickström, Håkan; Dekker, Willem; Dahlberg, Jennie; Andersson, Jan; Boström, G

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2011, number: 66, pages: 61-66
Title: Vänern - Årsskrift 2011
Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund