Skip to main content
Report, 2011

Kartläggning av lekområden för kommersiella fiskarter längs den svenska ostkusten - en intervjustudie

Gunnartz, U; Lif, M; Lindberg, P; Ljunggren, L; Sandström, A; Sundblad, G

Published in

Finfo Fiskeriverket Informerar
2011, number: 2011:3
Publisher: Fiskeriverket

Authors' information

Gunnartz, Ulrika
Swedish Board of Fisheries
Lif, Mattias
Swedish Board of Fisheries
Lindberg, Patrik
Swedish Board of Fisheries
Ljunggren, Lars
Swedish Board of Fisheries
Swedish Board of Fisheries
Swedish Board of Fisheries

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/37125