Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2011

Fosforåtervinning ur avloppssystem i framtiden – rena och växttillgängliga produkter

Kirchmann Holger, Cohen Yariv

Published in

Formas fokuserar
2011, pages: 321-338 Title: Återvinna fosfor – hur bråttom är det?
ISBN: 978-91-540-6064-1Publisher: Forskningsrådet Formas