Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2011

Våtmarker som rekryteringsområden för gädda i Östersjön - erfarenhet och rekommendationer från ett forskningsprojekt

Ljunggren, Lars; Olsson, Jens; Nilsson, Jonas; Stenroth, Patrik; Larsson, Per; Engstedt, Olof; Borger, Tobias

Published in

Finfo Fiskeriverket Informerar
2011, number: 2011:1, pages: 1-63

    UKÄ Subject classification

    Fish and Aquacultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/37244