Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2012

Kampen mot bovin tuberkulos

Appelgren, Lars-Erik

Keywords

Bovin tuberkulos utrotning

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2012, pages: 124-133 Title: Uppsala Medicinhistoriska förenings årsskrift 2012

Publisher: Uppsala Medicinhistoriska Förening