Skip to main content
Book chapter, 2004

Vägar är vandringshinder

Seiler Andreas NATURVÅRDSBIOLOGI GRIMSÖ, Helldin J-O NATURVÅRDSBIOLOGI GRIMSÖ

Published in

Book title: Vilt och landskap i förändring
ISBN: 91-631-5598-2
Publisher: Grimsö Wildlife Research Station - Grimsö forskningsstation

    SLU Authors

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/3746