Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2004

Vad betyder bilvägar för fåglar?

Helldin, J-O NATURVÅRDSBIOLOGI GRIMSÖ; Seiler, Andreas NATURVÅRDSBIOLOGI GRIMSÖ

Published in

Title: Skogsvilt III : vil och landskap i förändring
ISBN: 91-631-5598-2
Publisher: Grimsö Wildlife Research Station - Grimsö forskningsstation

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/3748