Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other conference contribution2011

Långa tidsserier från Riksskogstaxeringen

Axelsson, Anna-Lena

Published in

Publisher: Svenska botaniska föreningen

Conference

Hotad biologisk mångfald i skogen: Trender, problem och visioner