Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other conference contribution2011

Naturvårdshänsyn vid avverkning : vad kan Rikskogstaxeringen ge för information?

Axelsson, Anna-Lena

Published in

Publisher: Svenska botaniska föreningen

Conference

Konferens om hotad biologisk mångfald i skog – Trender, problem och lösningar

  Associated SLU-program

  Forest

  UKÄ Subject classification

  Forest Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/37492