Skip to main content
Report, 2011

Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk

Adill, Anders; Mo, Kerstin; Sevastik, Alf

Abstract

Resultaten av de biologiska undersökningarna inom Forsmarks recipientkontrollprogram under 2010 beskrivs mot bakgrund av tidigare års resultat

Keywords

kärnkraft; recipientkontroll; miljöövervakning; fisk; fiskyngel; bottenfauna; fåglar; Bottenhavet

Published in


Publisher: Fiskeriverket, kustlaboratoriet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Sevastik, Alf

Associated SLU-program

Climate

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/37494