Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2011

Den skandinaviska järvpopulationen – status och utbredning : gemensam rapport från Järvprojektet, Viltskadecenter och Rovdata 2011:1

Persson, Jens; Henrik, Brøseth; Svensson, Linn

Keywords

järv; population; rovdjur; förvaltning

Published in

ISBN: 978-91-86331-29-0
Publisher: Grimsö forskningsstation, Sveriges lantbruksuniversitet