Skip to main content
Factsheet, 2012

Detektion av reversionsvirus i svarta vinbärsplantor med hjälp av RT-PCR

Rumpunen, Kimmo; Dahlqvist, Anders; Åhman, Gunilla

Abstract

Reversion är en av de allvarligaste sjukdomarna som kan drabba svarta vinbärsplantor. Reversion orsakas av ett virus som på sikt gör buskarna helt sterila och buskarna kan då följaktligen ej sätta bär. Reversionsviruset sprids med vinbärsgallkvalstret (Cecidophyopsis ribis), en synnerligen effektiv vektor, som snabbt även smittar friskt utgångsmaterial. Det finns idag inga godkända växtskyddsmedel mot vinbärsgallkvalster eller reversionsvirus. Enda möjligheten att slippa ifrån gallkvalster och reversion, och därigenom kunna upprätthålla lönsamheten i svartvinbärsodling, är således tillgång till resistenta sorter. Försök att resistensförädla svarta vinbär mot reversionsvirus har pågått under större delen av 1900-talet. Att dessa försök inte haft nämnvärd framgång, beror på att det hittills inte har funnits någon snabb och säker analysmetod för denna sjukdom. Den reversionsframkallande patogenen, svarta vinbärs reversions virus (blackcurrant reversion virus, BRV), blev inte isolerad och identifierad förrän mot slutet av 1990-talet. Man visste inte ens att sjukdomen orsakades av ett virus. Det enda sättet som fanns att testa förekomsten av reversion i en planta, var att skottympa den på en svartvinbärssort som får tydliga blad- och blomsymptom av BRV och sedan vänta ett år eller mer på symptomen. Nu när den orsakande patogenen är funnen och karaktäriserad, kan viruset snabbt detekteras i laboratorium. Vi har inom ramen för ett partnerskapsprojekt satt upp en ny, känslig och specifik molekylär metod (RT-PCR) som gör det möjligt att påvisa BRV-RNA i svarta vinbär inom några dagar. Metoden har framgångsrikt testats på olika sorter och selektioner i syfte att påskynda resistensförädlingsarbetet av svarta vinbär. Slutsatsen av våra försök, och försök som genomförts utomlands, är att den molekylära metoden både är effektiv och pålitlig, och kan användas som ett diagnostiskt test, såväl inom växtförädling som vid förökning och certifiering av plantor för kommersiell odling

Keywords

svarta vinbär; reversionsvirus; gallkvalster

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:1
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology
Dahlqvist, Anders
Scanbi Diagnostics AB
Åhman, Gunilla
Scanbi Diagnostics AB

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/37566