Skip to main content
Book chapter, 2011

Skördestrategi och uthållighet i engelskt rajgräs

Halling, Magnus

Published in

Book title: Försöksrapport 2010 Animaliebältet. Växtodlingsförsök 2010. Resultat från regionala växtodlingsförsök utförda i Jönköping, Kalmar-Kronoberg, Blekinge, Gotland och Halland
Publisher: Animaliebältet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/37598