Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2011

Skördestrategi och uthållighet i engelskt rajgräs

Halling, Magnus

Published in

Title: Försöksrapport 2010 Animaliebältet. Växtodlingsförsök 2010. Resultat från regionala växtodlingsförsök utförda i Jönköping, Kalmar-Kronoberg, Blekinge, Gotland och Halland
Publisher: Animaliebältet