Skip to main content
Report, 2011

Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO)-Avskjutningsstatistik för älg. Manual nr 1

Kindberg, Jonas; Ericsson, Göran; Danell, Kjell; Bergström, Roger

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Vilt, fisk och miljö

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Forestry Research Institute of Sweden, Skogforsk
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/37612