Skip to main content
Factsheet, 2010

Effektiv ogräsbekämpning i ekologisk morot

Hanson Marie, Hansson David

Keywords

Ogräsbekämpning; ekologisk odling; morot

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:34
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet