Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2011

Kartgallring i fruktodling via maskinell blomreduktion

Tahir, Ibrahim; Hansson, David

Abstract

Kartgallring är viktig främst vid odling av äpple, päron och plommon för att få hög fruktkvalitet. Maskinell blomreduktion i Discovery och Ingrid Marie ökade fruktvikten med 25-34 % jämfört med de ej kartgallrade kontrollerna. Blomreduktion vid högt varvtal på pisksnörena (300 rpm) minskade äppleskörden med ca 25 %. Lägre varvtal (240 och 270 rpm) tenderade till en minskad skörd, men detta var inte signifikant påvisbart. Den maskinella kartgallringen resulterade i en förbättrad balans mellan socker och syrainnehållet i Discovery och Ingrid Marie, vilket gav en förbättrad fruktsmak. Gallringen gav rödare äpple och ökade antioxidantinnehållet. Kartgallringen gav en lägre kalcium/kalium-kvot, vilket var förväntat. Detta påverkade dock inte fruktens lagringsduglighet negativt. Kartgallringen gav i försöket en större positiv effekt på äppelsorten Discovery, medan effekten inte var lika stor för Ingrid Marie. Resultatet från förstudien visade att maskinell kartgallring är en praktisk och användbar metod. Genom den maskinella blomreduktionen bör odlarna kunna minska tiden för den manuella kartgallringen betydligt jämfört med idag. Maskinell kartgallring med den utrustning som använts i studien, Darwin, ställer vissa krav på frukträdens form. Lämpliga trädformer är slank spindel, vertikal axel och super spindel. Trädformer med långa grenar eller skott (central ledare, sol axel, Nordholländsk spindel) är troligtvis mindre lämpliga för denna typ av utrustning

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, number: 2011:3ISBN: 978-91-86373-54-2
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU