Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Kväve- och fosfortrender i jordbruksvattendrag : Har åtgärdena gett effekt?

Fölster Jens, Kyllmar Katarina, Wallin Mats, Hellgren Stefan

Published in


Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet