Skip to main content
Other publication, 2007

Kompletterande genetiska analyser av öring från området omkring Särna och Idre. FiskGen PM 2007-02-08

Dannewitz, Johan; Bystedt, Irene

Published in


Publisher: Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet