Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2007

Kompletterande genetiska analyser av öring från området omkring Särna och Idre. FiskGen PM 2007-02-08

Dannewitz, Johan; Bystedt, Irene

Published in


Publisher: Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet