Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2007

Hur snabbt kan man fiska ned ett abborrbestånd - eller hur många stora abborrar finns det? PM 2007-02-06

Filipsson Olof, Degerman Erik

Published in


Publisher: Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet