Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

Jämförelsevärden från Svenskt Elfiskeregister

Sers, Berit; Magnusson, Kristina; Degerman, Erik

Published in

Information från Svenskt ElfiskeRegiSter
2008, number: 1
Publisher: Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet