Skip to main content
Report, 2007

Bedömningsgrunder för fiskfaunans status i sjöar

Holmgren, Kerstin; Kinnerbäck, Anders; Pakkasmaa, Susanna; Bergquist, Björn; Beier, Ulrika

Published in

Finfo Fiskeriverket Informerar
2007, Volume: 2007:3, pages: 1-52