Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Bedömningsgrunder för fiskfaunans status i sjöar : Utveckling och tillämpning av EQR8

Holmgren, Kerstin; Kinnerbäck, Anders; Pakkasmaa, Susanna; Bergquist, Björn; Beier, Ulrika

Published in

Finfo Fiskeriverket Informerar
2007, Volume: 2007:3, pages: 1-52