Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2007

Bedömningsgrunder för fiskfaunans status i rinnande vatten - utveckling och tillämpning av VIX

Beier, Ulrika; Degerman, Erik; Bergquist, Björn; Dahlberg, Magnus

Published in

Finfo Fiskeriverket Informerar
2007, Volume: 2007:5, pages: 1-58