Skip to main content
Magazine article, 2007

Bedömningsgrunder för fiskfaunans status i rinnande vatten - utveckling och tillämpning av VIX

Beier, Ulrika; Degerman, Erik; Bergquist, Björn; Dahlberg, Magnus

Published in

Finfo Fiskeriverket Informerar
2007, volume: 2007:5, pages: 1-58

Authors' information

Beier, Ulrika
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Degerman, Erik
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Bergquist, Björn
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/37810