Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2007

Åtgärdsprogram för hotad fiskarter och skaldjur

Ask, Lars; Florin, Ann-Britt; Petersson, Erik; Svedäng, Henrik

Published in

Finfo Fiskeriverket Informerar
2007, Volume: 2007:7, pages: 1-53