Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2012

Ras och skador på ekonomibyggnader på grund av snölast vintrarna 2009/2010 och 2010/2011

Nilsson, Christer; Friberg, Olof

Keywords

Ekonomibyggnad; snölast; takskador; byggprocess

Published in

Title: Bygg säkert - konferens om jordbrukets byggnadsfrågor

Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Nilsson, Christer

   • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Animal and Dairy Science
  Veterinary Science
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/37821