Skip to main content
Other publication, 2012

Ras och skador på ekonomibyggnader på grund av snölast vintrarna 2009/2010 och 2010/2011

Nilsson, Christer; Friberg, Olof

Keywords

Ekonomibyggnad; snölast; takskador; byggprocess

Published in

Book title: Bygg säkert - konferens om jordbrukets byggnadsfrågor
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nilsson, Christer
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Friberg, Olof

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/37821