Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2003

Ekologiska demonstrationsodlingar på Lanna försöksstation 1996-2003

Engström, Lena; Linden, Börje; Roland, Johan

Published in

Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter
2003, number: 14Publisher: SLU

   SLU Authors

  • Engström, Lena

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Linden, Börje

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Roland, Johan

     • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/3786