Skip to main content
Report, 2012

Ekologisk odling av hallon och björnbär i tunnel, 2008-2011

Svensson, Birgitta

Abstract

Målsättningen med projektet har varit att visa på möjlig-heter till en hållbar produktion av ekologiska hallon och björnbär av hög kvalitet under förlängd säsong i Sverige. I den här försöksodlingen på Rånna försöksstation har det blivit tydligt att det finns sorter av hallon som är väl lämpade för ekologisk odling. Genom odling i tunnel, en noggrann planering av sortval, kombinering av sommar- och hösthallon är det möjligt att producera fräscha, goda och efterfrågade ekologiska hallon under en lång säsong från mitten av juni till mitten av oktober. Det går att förse markodlade plantor med tillräcklig med växtnäring genom tillförsel av organiska gödselmedel. Erfarenheterna från försöksodlingen med höst- och sommarhallon besvarar en rad frågor kring ogräsreglering, växtnäringsstyrning och växtskydd i ekologisk hallonodling. Nu finns det underlag för rådgivning som länge efterfrågats. Strategier för växtskydd kan och behöver dock förfinas ytterligare. Produktion av björnbär är helt möjligt men odlingssystemet behöver utvecklas ytterligare. Marknaden för björnbär är osäker och bör både undersökas och bearbetas.

Keywords

hallon; björnbär; ekologisk produktion

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2012, number: 2011:49
ISBN: 978-91-86373-80-8
Publisher: Område Hortikultur, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Svensson, Birgitta
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/37877