Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2007

Varför minskar rödingens kondition i Vättern, och vilket urval har yrkesfisket egentligen gjort? PM 2007-03-28

Hammar, Johan; Filipsson, Olof

Published in


Publisher: Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet