Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2008

Bedömning av pelagiska fiskbestånd

Axenrot, Thomas; Nyberg, Per

Published in

Rapport från Vätternvårdsförbundet
2008, number: 94, pages: 79-84 Title: Årsskrift 2007
Publisher: Vätternvårdsförbundet