Skip to main content
Other publication, 2009

Bedömning av pelagiska fiskbestånd

Axenrot, Thomas; Nyberg, Per

Published in

Rapport från Vätternvårdsförbundet
2009, number: 99, pages: 62-73
Book title: Årsskrift 2008
Publisher: Vätternvårdsförbundet