Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2008

Förhållandet maskstorlek och storlek på fångad gös - ett underlag för selektivt och uthålligt nätfiske. PM 2008-05-21

Degerman Erik, Johansson Mikael, Kinnerbäck Anders, Nynerg Per, Sandström Alfred

Published in


Publisher: Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet