Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2009

Fiskfångster och utsättningar av fisk

Nyberg, Per; Sandström, Alfred

Published in

Title: Vänern - Årsskrift 2009
Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/38094