Skip to main content
Magazine article, 2008

Fiskekologi : vilka fiskar finns i svenska sötvatten och varför?

Petersson, Erik

Published in

Biodiverse
2008, Volume: 13, number: 3, pages: 6-7