Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2010

Fiskfångster och utsättningar av fisk

Ragnarsson, Stabo Henrik; Sandström, Alfred; Wickström, Håkan; Dahlberg, Jennie

Published in

Title: Vänern - Årsskrift 2010
Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund

     UKÄ Subject classification

     Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

     Permanent link to this page (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/38101